Ankieta – warsztaty

Link do ankiety na FB

Warsztat – Uważne dziecko w szkole.

(9-11) i (11-15)


Warsztat przeznaczony jest dla dzieci, które potrzebują wzmocnić swoją koncentrację, a także uważność. Dzieci uczą się tych umiejętności poprzez odpowiednie ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne oraz praktykę uważności i skupienia. Uczestnicy poznają wartość nudy, zastanawiają się, co ich rozprasza. Podczas trzech godzin wartościowej, angażującej i zabawowej pracy – dzieci uczą się, jak być uważnym na to, co je otacza. Dzieci wykonują angażujące i ciekawe ćwiczenia: uważne jedzenie, uważne zapamiętywanie, uważność w szkole i w domu. Trener przeprowadza ćwiczenia integracyjne, pobudzające kreatywność i wyobraźnię.
Zwieńczeniem warsztatu jest certyfikat.
Korzyści dla Twojego Dziecka:
• nauczy się skupiać uwagę,
• pozna ćwiczenia oddechowe,
• rozwinie wyobraźnie,
• nauczy się akceptować emocje,
• wzmocni koncentrację i uwagę,
• poprawi pamięć.

————————————————————————————-

Warsztat – Wzmocnienie poczucia wartości.

(7-10) i (11-15)


Podczas tego warsztatu dzieci dowiadują się, jak dbać o swój umysł, jak wzmacniać jego siłę. Dzięki odpowiednio przygotowanym ćwiczeniom, dzieci poznają swoją wartość, swoje mocne i słabe strony, ale również zgłębiają temat wytrwałości. Warsztat przeznaczony jest dla dzieci, które potrzebują wzmocnić swoje poczucie wartości, ale też dla dzieci, które nie radzą sobie ze stresem. Oprócz poznania informacji teoretycznych o stresie dzieci poznają sposoby na poradzenie sobie w stresujących sytuacjach. Wzmacniając swoją siłę, dzieci ćwiczą swoją kreatywność, bawią się, integrują z innymi uczestnikami.
Zwieńczeniem warsztatu jest certyfikat.
Korzyści dla Twojego Dziecka:
• pozna swoje mocne strony,
• polubi siebie,
• będzie łatwiej nawiązywało kontakty,
• będzie świadome potęgi swojego umysłu,
• wzmocni motywację do nauki i działania,
• nauczy się dążyć do wyznaczonych celów,
• będzie odporne psychicznie w szkole.

————————————————————————————-

Warsztat – Jestem kimś wyjątkowym.

(7-10) i (11-15)


Warsztat powstał z myślą o tym, że każdy człowiek jest wyjątkowy, ciekawy i piękny. Na warsztacie dzieci poznają lepiej siebie samych, pracują nad akceptacją i wiarą w siebie. Uczą się, że każdy człowiek jest inny i zasługuje na szacunek. Oprócz ćwiczeń wzmacniających poczucie wartości, dzieci uczą się, jak prawidłowo wyznaczać cele i je realizować. Warsztat zawiera również ćwiczenia integracyjne i zabawy, dzięki którym dzieci łatwiej przyswajają informacje.
Zwieńczeniem warsztatu jest certyfikat.
Korzyści dla Twojego Dziecka:
• poznaje swoje mocne strony,
• uczy się określać swoje cele i dąży do ich realizacji,
• łatwiej nawiązuje kontakty,
• dobrze myśli o sobie i lubi siebie.

————————————————————————————-

Warsztat – Kreatywne dziecko. Mądry człowiek.

(7-10) i (11-15)


Warsztat jest przeznaczony dla dzieci, które mają mnóstwo pomysłów, ale też dla tych, którym pomysłów czasem brakuje. Na warsztacie dzieci poznają tajniki kreatywności, pracują z wyobraźnią, tworzą i kreują. Dodatkowo uczestnicy rozwijają odwagę i nieszablonowe myślenie. Dzieci mają przestrzeń do wykonania kreatywnej pracy plastycznej, a także wspólną zabawę z nowymi koleżankami i kolegami.
Zwieńczeniem warsztatu jest certyfikat.
Korzyści dla Twojego Dziecka:
• otwiera się na nowe i nieznane,
• rozwija wyobraźnię,
• uczy się twórczego myślenia,
• lepiej komunikuje się z rówieśnikami,
• potrafi lepiej odnaleźć się w nowych sytuacjach,
• nie boi się wyrażać swojej opinii.

————————————————————————————-

Warsztat – Gram fair play. Wygrywam relacje.

(9-13) i (13-15)


Warsztat pokazuje dzieciom, jak ważną rolę odgrywają relacje. Uczestnicy warsztatu uczą się, jak dbać o jakość relacji, jak współpracować i stosować się do zasad fair play. Dzieci zwracają uwagę na swoje najbliższe relacje i praktykują wdzięczność. Nie brakuje również zabaw integracyjnych i kreatywnej pracy. Praktyczne ćwiczenia pokazują dzieciom, że komunikacja i współdziałanie są ważnymi elementami relacji.
Zwieńczeniem warsztatu jest certyfikat.
Korzyści dla Twojego Dziecka:
• uczy się, czym są relacje,
• ćwiczy współpracę z innymi,
• uczy się dbać o jakość relacji,
• ćwiczy kreatywność,
• przezwycięża nieśmiałość.

————————————————————————————-

Warsztat – Uczę się współpracy. Wygrywam.

(6-9)


Warsztat zabiera dzieci w piękny, kreatywny świat współpracy. Dzieci uczą się, czym charakteryzuje się dobra współpraca. Dzięki praktycznym ćwiczeniom dzieci dostrzegają zalety współdziałania z innymi. Warsztat zawiera również ćwiczenia rozwijające wyobraźnię i wzmacniające poczucie wartości. Rodzice bardzo doceniają ćwiczenie: „Nuda nam niestraszna” – gdzie dzieci – wspólnie z Trenerem – szukają kreatywnych pomysłów na nudę.
Zwieńczeniem warsztatu jest certyfikat.
Korzyści dla Twojego Dziecka:
• poznaje cechy dobrej współpracy,
• w praktyczny sposób ćwiczy współpracę z innymi dziećmi,
• wzmacnia poczucie wartości,
• uczy się dostrzegania pozytywnych cech u innych osób,
• ćwiczy wyobraźnię,
• poznaje sposoby na nudę.

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice

Skip to content