Foto
Rejestracja
Logowanie


Klauzula informacyjna dla czytelnika biblioteki:

Zgodnie z art. 13 ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, iz:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciol Dzielnicy Ujescisko-Lostowice 'Nasze Ujescisko'
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - kontakt@naszeujescisko.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu umozliwienia korzystania z zasobow bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda:
- firmy windykacyjne
- sady
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda przez okres zgodny z odnosnymi przepisami prawa
6) posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowac odmowa realizacji uslugi