QvG Zestawienie materiałów

QUO VADIS, UJEŚCISKO? MIESZKAŃCY PLANUJĄ SWOJE MIASTO

Projekt „Quo vadis, Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto” narodził się z potrzeby dyskusji nad partycypacyjnym planowaniem miasta z perspektywy lokalnych społeczności dzielnic Gdańska. W ramach projektu zaangażowani społecznie i zawodowo mieszkańcy, radni dzielnicy, radni miejscy, eksperci, planiści, urzędnicy i studenci wypracowali wspólnie cztery mikrostrategie dzielnicowe. Praca odbyła się w trakcie warsztatów w czterech dzielnicach Gdańska, zróżnicowanych pod względem swego charakteru, historii i potencjałów – we Wrzeszczu Górnym, Oruni, Ujeścisku/Łostowice i Osowej. Podczas sześciu warsztatów w każdej z dzielnic przedyskutowano aspekty infrastrukturalne, przestrzenne, środowiskowe, urbanistyczne, ale przede wszystkim społeczne ważne dla lokalnej społeczności.
Podsumowaniem projektu była konferencja naukowa oraz publikacja „Przestrzeń publiczna dzielnicy
w partycypacyjnym planowaniu strategicznym. Quo vadis, Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto” [aktywny link ].

Zapoznaj się z mikrostrategią i relacjami z warsztatów:
1. Ujeścisko – mikrostrategia : [aktywny link ]
2. Relacje z warsztatów : [aktywny link ]
3. Mikrostrategie pozostałych dzielnic w projekcie „Quo vadis, Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto.”:
 – Orunia: [aktywny link ]
 – Osowa: [aktywny link ]
 – Wrzeszcz Gr.: [aktywny link ]

Więcej informacji na Fanpage’u Projektu [aktywny link ]

Projekt realizowany w okresie wrzesień 2014 – październik 2015 przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej w partnerstwie z Sopocką Szkołą Wyższą i Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej.
Projekt realizowany w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z funduszy EOG.

QuoVadisUjeścisko

Dodaj komentarz

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice

Skip to content