Ogólnopolskie podsumowanie

Czas na podsumowanie ważnego projektu dla mieszkańców kilku dzielnic (w tym Oruni i Ujeściska-Łostowic) – 24 października na Politechnice Gdańskiej staruje ogólnopolska konferencja Quo Vadis, Gdańsku?. Czy taki model patrzenia na miasto przyjmie się w innych dzielnicach Gdańska?

To było kilka miesięcy wytężonej pracy. Mieszkańcy, studenci, radni dzielnicy, eksperci, przedstawiciele pozarządowych organizacji, urzędnicy – wszyscy dyskutowali na temat strategii rozwoju określonych fragmentów Gdańska.

Dzielnic, w których projekt Quo Vadis miał miejsce, było cztery. Orunia, Ujeścisko-Łostowice, Osowa, Wrzeszcz – wszędzie tam lokalni społecznicy wspólnie z ekspertami z zewnątrz głowili się nad opracowaniem konkretnego planu dla dzielnicy.

W tym projekcie to dzielnice były najważniejsze

Nie było to łatwe zadanie, bo w Gdańsku takie „myślenie dzielnicowe” rzadko występuje na szczeblu centralnym i podobnych projektów dzielnicowych nie ma właściwie wcale.

– W Gdańsku brakuje strategii dla poszczególnych dzielnic. Brakuje dyskusji na temat, jak dana część miasta powinna się rozwijać. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego fragmentarycznie opisują dzielnice i często nie uwzględniają uwarunkowań społecznych – mówił Przemysław Kluz, menadżer Gościnnej Przystani, przedstawiciel Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej i jeden z pomysłodawców projektu Quo Vadis, Gdańsku?

Projekt był robiony przez GFIS w partnerstwie z Politechniką Gdańską i Sopocką Szkołą Wyższą.

Powstała strategia dla Oruni i Ujeściska

W każdej z dzielnic zorganizowano 6 warsztatów. Prowadzone przez ekspertów warsztaty miały dać mieszkańcom niezbędny „know how” na temat zagospodarowywania przestrzeni w mieście. Z kolei sami eksperci mieli stworzyć mkrostratregię dla danej dzielnicy, wcześniej słuchając pomysłów i rad samych mieszkańców.

Jak to wyszło w praktyce? Oruński projekt mikrostrategii opisywaliśmy tutaj, ten dotyczący Ujeściska-Łostowic przedstawiliśmy w osobnym artykule. Również i dwie pozostałe dzielnice (Osowa i Wrzeszcz) doczekały się stosownego dokumentu.

Ogólnopolska konferencja ma odpowiedzieć na ważne pytanie

Projekt Quo Vadis kończy się ogólnopolską konferencją, która ma za zadanie podsumować całą akcję. Ale ma też dać też odpowiedź na pytanie: Czy metody zastosowane w projekcie się sprawdziły i czy podobny model patrzenia na miasto można wdrażać w innych dzielnicach Gdańska i nie tylko Gdańska?

W konferencji wezmą udział eksperci ze Sztokholmu, Łodzi, Warszawy, Poznania. Będą ludzie z ruchów miejskich i urzędów, praktycy i politycy.

– Zapraszamy mieszkańców dzielnic, w których odbywały się warsztaty. Zapraszamy również mieszkańców innych dzielnic Gdańska, którzy chcą wpływać na to, jak wygląda ich miasto i dzielnica, a jednocześnie interesują się nie tylko zepsutym chodnikiem przed swoim domem, ale również długofalowym rozwojem swojej dzielnicy – mówi Kluz, który zwraca uwagę, że teraz jest idealny moment na podsumowanie projektu Quo Vadis, Gdańsku.

Teraz jest dobry moment, bo… studium

Dlaczego właśnie teraz? W Gdańsku trwa teraz dyskusja na temat aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska.

Co to za studium? Studium to podstawowy dokument kreujący politykę przestrzenną gminy.

Mówiąc prościej: Jest to kryterium, pokazujące ogólnie, co na danych obszarach gminy powinno znaleźć się w przyszłości, czyli którędy mają iść drogi, gdzie ma być funkcja zielona, gdzie ma być więcej inwestycji mieszkaniowej, a gdzie więcej „przemysłówki”.

Studium uwarunkowań to podstawa dla planistów w opracowywaniu szczegółowych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Te ostatnie dotyczą jednak tylko danego fragmentu gminy (np. kawałka danej dzielnicy). Planiści tworząc MPZP muszą przestrzegać ustaleń studium.

„Quo vadis Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto”
Obywatele dla demokracji w planowaniu miast.

Program konferencji
Miejsce: Dziedziniec Heweliusza, Gmach Główny Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12
Termin: 24 października 2015,
Liczba miejsc ograniczona – prosimy o rejestrację przez e-mail: p.kluz@gfis.pl

9.00-9.30 Rejestracja uczestników
9.30–10.00 Oficjalne otwarcie konferencji: przedstawiciele gospodarzy i partnerów projektu
10.00–10.30 Sesja I: Wprowadzenie do problematyki partycypacji w planowaniu miast:Artur Celiński, Respublica
10.30-11.30 Sesja II: Prezentacja wyników projektu „Quo vadis Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto”: Gabriela Rembarz, WAPG, Justyna Martyniuk-Pęczek WAPG, SSW, Przemek Kluz GFIS
Barbara Zgórska, Barbara Marchwicka, Agnieszka Jurecka
11.30-12.30 Sesja III: Podsumowanie dorobku projektu według partnerów społecznych
Moderacja: Łukasz Pancewicz WAPG, UM Łódź oraz przedstawiciele partnerów społecznych projektu
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.30 Sesja III: Doświadczenia z praktyki w dziedzinie planowania partycypacyjnego:
Monika Rudeńska, UM Stockholm/Szwecja, Wojciech Kłoskowski, UM Łódź
14.30–16.00 Panel dyskusyjny: Obywatele dla Demokracji w planowaniu miasta
Debata z udziałem: Prof. Iwona Sagan UG, Maciej Wudarski, Z-ca Prezydenta UM w Poznianiu, „Prawo do Miasta”, Edyta Damszel-Turek, Dyrektor BRG, Moderacja: Artur Celiński, Respublica
16.30 Podsumowanie i oficjalne zakończenie konferencji (kawa)
17.00–19.00 Sesja informacyjno-posterowa w podgrupach tematycznych 4 dzielnic przy panelach wystawowych

źródło: Piotr Olejarczyk mojaorunia.pl .QuoVadisGdańsku


Dodaj komentarz

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice

Skip to content