Quo vadis Gdańsku?

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w cyklu warsztatów „Quo vadis Gdańsku? – Ujeścisko”.
Projekt „Quo vadis Gdańsku. Mieszkańcy planują swoje miasto”, to projekt. który realizuje Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej w partnerstwie z Politechnika Gdańska i Sopocka Szkoła Wyższa. Wsparciem służą Rady Dzielnicy i lokalne organizacje społeczne. Projekt włącza mieszkańców 4 dzielnic Gdańska: Oruni, Osowy, Wrzeszcza Górnego i Ujeściska w proces partycypacyjnego planowania miasta. W ramach projektu wypracowane zostaną dzielnicowe mikro-strategie przestrzenno-społeczne oraz narzędzie społecznego planowania przestrzeni – bazujące na współpracy między mieszkańcami i przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Gdańsku. W projekt zaangażowanych jest 40 studentów-wolontariuszy. Przyszli specjaliści z zakresu planowania miasta nabywają kompetencje pracy w metodologii partycypacji publicznej, które wykorzystają w życiu zawodowym. Podsumowanie projektu stanowić będzie konferencja i publikacja. Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

QuoVadisUjeścisko

QuoVadisUjeścisko

Dodaj komentarz

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice

Skip to content