BO2014 – ul.Przemyska – dokumentacja

nrII_20 Wniosek przyjęty bez uwag do bazy projektów BO2014. Początkowo były problemy – komisja merytoryczna źle oznaczyła właściciela terenu, a Zespół Konsultacyjny „zapodział” gdzieś kopię jednej listy z podpisami. Sprawa szybko się jednak wyjaśniła i wniosek został zarejestrowany.

Ulica Przemyska na omawianym odcinku nie jest zwykłą drogą wewnętrzną – osiedlową. Jest to niejako obwodnica tej części osiedla. Dodatkowo stanowi ciąg pieszy łączący dwie części osiedla – droga do przychodni, szkoły, kościoła, sklepów czy komunikacji miejskiej.

Od lat jedynym utwardzeniem drogi są płyty betonowe (w stanie katastrofalnym – dziury, wystające pręty, nierówności). Droga posadowiona jest na stoku i nie ma kanalizacji deszczowej co powoduje, że po deszczach czy roztopach zamienia się w górski strumień. Część drogi natomiast istnieje jedynie w planach.

W tym roku powinien powstać odcinek jezdni od ul. Płockiej do wjazdu na plac budowy Polnordu. Wniosek dotyczy odcinka od tego miejsca, przez kościół i skręcając w prawo do zamknięcia z odcinkiem ul. Przemyskiej (ślepo zakończony odcinek prostej od ul. Łódzkiej).

W związku z regułami BO2014 i harmonogramem w tym roku możemy jedynie zrealizować dokumentację techniczną, by w przyszłych latach wykonać prace budowlane.

 

skan_Przemys

 

Pozostałe strony wniosku w pliku PDF.

Dodaj komentarz

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice

Skip to content