BO2014 – ul. Łódzka – remont – Projekt zwycięski – zrealizowany.

nrII_4 Wniosek przyjęty bez uwag do bazy projektów BO2014. Nawierzchnia ulicy Łódzkiej była niszczona latami przez samochody osobowe, ciężarowe oraz komunikację miejską. Ostatecznego zniszczenia nawierzchni dokonały pojazdy budowy ul. Havla.

Remont ul Łódzkiej był każdorazowo odrzucany, gdyż po wybudowaniu ul. Havla miała się ona stać jedynie deptakiem/drogą osiedlową.

Niestety ta część osiedla stała się poletkiem doświadczalnym miasta i pilotażowym rozwiązaniem „dojazdy poprzez węzły” i cały ruch z osiedla został skierowany na zniszczoną ul. Łódzką.

Obecny stan jezdni jest katastrofalny, a samochody zmuszone są jeździć środkiem drogi (omijając dziury przy poboczu oraz dziury na środku jezdni).

Nawierzchnia miała być remontowa w roku 2013, jednak zima 2013 spowodowała brak środków w budżecie miasta na ten cel.

Omawiany projekt ma sfinansować remont nawierzchni na odcinku od ul. Havla (odcinek zwany Nową Warszawską) do ul. Przemyskiej. Dalszy ciąg (niemal do ul. Płockiej) ma być sfinansowany przez miasto (ZDiZ) w 2014 roku (o ile znów nie zabraknie środków finansowych).

 

skan_Lodzka

 

Pozostałe strony wniosku w pliku PDF.

Dodaj komentarz

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice

Skip to content