BO2015 – Jak głosować?

http://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski,1923,33106.html

    GŁOSOWANIE – najważniejsze informacje

W dniach 29 września – 12 października 2014 r. gdańszczanie będą mogli oddać, po raz drugi w historii miasta, swój głos na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Do rozdysponowania jest 11 milionów złotych – 9 mln na projekty dzielnicowe i 2 mln na projekt ogólnomiejski.

Liczba wniosków ostatecznie przyjętych do procedowania – 189
Liczba wniosków wpisanych do Bazy Projektów po weryfikacji formalno-prawnej –152
Jeszcze przed rozpoczęciem głosowania można poczytać o projektach, które zakwalifikowały się do ostatniego etapu tutaj

Kto może uczestniczyć w głosowaniu?

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych „Budżet Obywatelski 2015 w Gdańsku” są mieszkańcy Gdańska, którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji (16 czerwca 2014 r.) ukończyli 16 lat i są zameldowani na pobyt stały lub czasowy na terenie Miasta Gdańska.

Jak będę głosować?
Głosowanie odbywać się będzie w dniach 29 września – 12 października 2014 r. Rozpocznie się 29 września 2014 r. o godz. 00:01, a zakończy 12 października 2014 r. o godz. 23:59. Będzie ono miało formę elektroniczną.
Zagłosować będzie można z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu (zalecane przeglądarki w wersji aktualnej: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari; urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi: IOS, Android, Windows), a także w wyznaczonych godzinach w stacjonarnych Punktach Konsultacyjnych.
W obu przypadkach do systemu muszą być wprowadzone podstawowe dane:

Imię i nazwisko (w przypadku dwuczłonowych nazwisk wpisywane z myślnikiem)
Numer PESEL

W punktach stacjonarnych pomagać będą dyżurujący tam pracownicy. W punkcie stacjonarnym wystarczy aktualny dowód osobisty lub legitymacja szkolna dla osób niepełnoletnich (osoby niepełnoletnie proszone są także o sprawdzenie i zapisanie wcześniej numeru PESEL).
Głosując w Internecie będziesz musiał podać dodatkowo adres email (jeden dla jednego głosującego) lub numer telefonu komórkowego, na który otrzymasz link weryfikujący dostęp do głosowania. W przypadku, gdy system nie dopuści Cię do głosowania na ten sam adres otrzymasz informację dlaczego tak się stało i co z tym zrobić.

Ile mam głosów?
Głosowanie odbywa się jednorazowo na wybrane projekty albo przez Internet albo w wyznaczonym Punkcie Konsultacyjnym. Możesz oddać maksymalnie 5 głosów (5 po jednym głosie, nie 5 na jeden projekt) na projekty z dowolnych Okręgów Konsultacyjnych oraz 1 głos na projekt ogólnomiejski.

Gdzie będą mieściły się Punkty Konsultacyjne i w jakich godzinach będą czynne?
Na terenie miasta przygotowanych zostało 17 Punktów Konsultacyjnych, w których będzie można oddać głos. Szczegółowe informacje tutaj.
Dodatkowo, w uzasadnionych wypadkach, dla osób nie mających możliwości zagłosowania samodzielnego lub w punktach stacjonarnych będzie do dyspozycji tzw. punkt mobilny, a więc możliwość dojazdu osoby uprawnionej do mieszkańca pod wskazany adres. Szczegóły pod nr telefonu: 58 323 67 26.

Jak znajdę wybrane przez siebie projekty w panelu do głosowania?
Panel do głosowania podzielony będzie na 6 Okręgów Konsultacyjnych i jeden Projekty Ogólnomiejskie. Możesz oddać 5 głosów na projekty dzielnicowe i 1 głos na projekt ogólnomiejski . Na koniec zatwierdzisz wybór.

OKRĘGI KONSULTACYJNE:
I – Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Stogi, Przeróbka, Krakowiec – Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech–Lipce.
II – Śródmieście, Chełm, Ujeścisko-Łostowice.
III – Siedlce, Suchanino, Piecki-Migowo, Jasień, Wzgórze Mickiewicza, Aniołki.
IV – Młyniska, Wrzeszcz Górny, Wrzeszcz Dolny, Strzyża, Brętowo.
V – Zaspa Rozstaje, Zaspa Młyniec, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe.
VI – Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, VII Dwór, Osowa, Matarnia, Kokoszki.

Jak będą opisane zadania?
1. numer wniosku wylosowany 18 czerwca 2014 r.
2. tytuł projektu,
3. streszczenie projektu,
4. lokalizacja (administracyjna nazwa jednostki pomocniczej, ulica z numerem jeśli jest możliwy do określenia),
5. szacowany koszt projektu,
7. miejsce na oddanie głosu.

GŁOSOWANIE W PUNKCIE KONSULTACYJNYM (PK) KROK PO KROKU
1. Pracownik Punktu Konsultacyjnego (PK) loguje się na swój imienny identyfikator w aplikacji.
2. Mieszkaniec legitymuje się dowodem osobistym lub legitymacją szkolną musi znać PESEL.
3. Pracownik PK wpisuje PESEL oraz imię i nazwisko (w przypadku nazwisk dwuczłonowych rozdzielonych myślnikiem) mieszkańca w systemie.
4. Aplikacja weryfikuje PESEL, imię i nazwisko. Otwiera lub nie panel głosowania. W przypadku błędnej weryfikacji nr PESEL (np. z powodu ponownego użycia) aplikacja wyświetli informacje pozwalające zidentyfikować IP oraz datę, kiedy nastąpiło głosowanie na weryfikowany nr PESEL. W przypadku braku PESEL w bazie uprawniającej do głosowania – system okazuje komunikat brak uprawnienia do udziału w konsultacjach. W PK będzie formularz do zgłoszenia uwagi.
5. Po poprawnej weryfikacji z dostarczonej bazy, pracownik odstępuje komputer z aplikacją mieszkańcowi.
6. Mieszkaniec wybiera od 1 do 5 projektów we wszystkich Okręgach Konsultacyjnych oddając po jednym głosie oraz 1 głos na projekt ogólnomiejski i zatwierdza głosy. W przypadku oddanej mniejszej liczby głosów niż sześć pojawia się komunikat, że oddał np. 3 głosy i że nie będzie mógł głosować powtórnie.
7. Mieszkaniec zatwierdza głosowanie.

GŁOSOWANIE SAMODZIELNE PRZEZ INTERNET
1. Mieszkaniec wchodzi na stronę Miasta (www.gdansk.pl) z której zostanie przekierowany do modułu ZETWIBO.
2. Mieszkaniec uruchamia w przeglądarce aplikację ZETWIBO. Ma wstępną informację w czym bierze udział. Akceptuje ekrany powitalne, wybiera GŁOSUJ.
3. Przechodzi do głosowania WIDZI okienka do uzupełnienia (PESEL, imię, nazwisko oraz 2 x email lub nr telefonu komórkowego).
4 – Aplikacja wysyła na podany email link weryfikacyjny lub numer telefonu komórkowego kod aktywacyjny w przypadku poprawnej weryfikacji PESEL, w przypadku błędnego PESEL system nie dopuści do zatwierdzenia danych osobowych. W przypadku błędnej weryfikacji nr PESEL (np. z powodu ponownego użycia) aplikacja wyświetli informacje pozwalające zidentyfikować IP oraz datę, kiedy nastąpiło głosowanie na weryfikowany nr PESEL. W przypadku braku PESEL w bazie uprawniającej do głosowania – system pokazuje komunikat brak uprawnienia do udziału w konsultacjach.
5. Mieszkaniec aktywuje link podesłany na adres skrzynki email lub telefon komórkowy.
6. Aplikacja umożliwia kontynuowanie oddanie głosu.
7. Mieszkaniec wybiera od 1 do 5 projektów w Okręgach Konsultacyjnych oddając po jednym głosie oraz 1 projekt ogólnomiejski i zatwierdza głosy. W przypadku oddanej mniejszej liczby głosów niż sześć ma komunikat, że oddał np. 3 głosy i że nie będzie mógł głosować powtórnie.
8. Zatwierdza wybór.

Sylwia Betlej
Referat Inicjatyw i Konsultacji Społecznych

Dodaj komentarz

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice

Skip to content