BO2017 – Informacje o BO2017

Co teraz dzieje się z propozycjami projektów do budżetu obywatelskiego?

Trwa weryfikacja projektów, czyli ocena pod względem wykonalności i gospodarności zgłoszonych propozycji. To najmniej widoczny, ale za to najtrudniejszy etap w procesie konsultacji budżetu obywatelskiego.

Ogółem warunki formalne spełniło 356 wniosków, z czego 43 to projekty ogólnomiejskie. Wszystkie projekty z podziałem na dzielnice można sprawdzić tutaj. Zadania zgłoszone przez mieszkańców w dużym stopniu skupiają się na inwestycjach związanych z rekreacją, terenami zielonymi czy bezpieczeństwem na drogach i chodnikach.

Oceny wniosków dokonują przedstawiciele wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych Miasta np. Zarządu Dróg i Zieleni czy Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. Nad całością czuwa Zespół Konsultacyjny złożony z radnych miasta i dzielnic oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Do końca czerwca oceny wniosków powinny być dokonane, choć ostateczny etap weryfikacji zamyka się z dniem 22 lipca br. Mieszkańcy, którzy wnioski złożyli na bieżąco otrzymują informacje mailowe o ocenie wniosku, bądź też oceniający kontaktują się z nimi w celu dodatkowych uzgodnień w projektach.

Co będzie się działo dalej?

Po zakończeniu oceny wniosków będą krótkie wakacje, które zakończą się około 10 sierpnia. Do tego czasu bowiem należy przeprowadzić losowanie numerów wniosków, które ustali kolejność wpisania projektów na listach do głosowania. Druga połowa sierpnia i pierwsza września to natomiast okres promocji projektów i czas na zachęcenie gdańszczan do głosowania. Każdy wnioskodawca otrzyma pakiet plakatów z miejscem na promocję swojego wniosku, a także zorganizowane zostaną specjalne wydarzenia promujące projekty w różnych częściach miasta.

Głosowanie

Planowany start głosowania to godz. 00:01 12 września 2016 r. Zakończenie: godz. 23:59 25 września 2016 r.

Do głosowania uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Gdańska zameldowani na pobyt stały lub czasowy bądź wpisani do stałego spisu wyborców, którzy na dzień 1 kwietnia br. ukończyli 16 lat. Głosowanie odbywa się wyłącznie elektronicznie. Głosować będzie można samodzielnie lub w Punktach Konsultacyjnych, które będą rozlokowane na terenie miasta.

Głosujący będzie miał do dyspozycji 6 punktów: 5 na projekty dzielnicowe i 1 na projekt ogólnomiejski. Punktami na projekty dzielnicowe można dysponować w sposób swobodny przyznając im dowolną liczbę punktów. Głosować można na projekty z dowolnej dzielnicy.

O tym, które projekty wygrają przekonamy się do dnia 28 września 2016 r.

http://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski/Co-teraz-dzieje-sie-z-propozycjami-projektow-do-budzetu-obywatelskiego,a,55274

Dodaj komentarz

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice

Skip to content